Wat ons verbindt

'Sound analysis, inspiring ideas'  maakt duidelijk wat onze visie is en wat ons verbindt. Onze visie is dat onze toegevoegde waarde ligt in het kunnen beantwoorden en onderbouwen van de strategische vragen van onze klanten. Onze opdrachtgevers zijn beleidsmakers die vaak beslissen over de inrichting en toekomst van onze maatschappij. De ambitie om een bijdrage te mogen leveren aan een betere markt en maatschappij voor bedrijf en burger is wat ons verbindt. Dit doen wij door onze opdrachtgevers om van de beste beleidsadviezen te voorzien.

Helder zelfbeeld voor een beter wereldbeeld
Onze opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat wij, objectief en onafhankelijk, een feitelijke basis leggen onder nieuw beleid. Daarom werken we binnen Ecorys volgens een 'Code of Business Ethics'. Wij helpen je meer inzicht te krijgen in je sterktes, voorkeuren en ontwikkelpunten door het periodiek opstellen van een discovery insights profiel. Deze inzichten helpen je bij het leveren van kwaliteitswerk en je verdere ontwikkeling binnen Ecorys.

Geef kleur aan Ecorys, geef kleur aan je leven
Naast het uitvoeren van beleidsonderzoek en adviesopdrachten in binnen- en buitenland, zetten onze consultants ook samenwerking- en ontwikkelingsprogramma's op. Daarbij verzorgen zij de kennis- en organisatieontwikkeling, die nodig is voor het implementeren van nieuw beleid. Om dit met succes in andere landen en andere culturen te implementeren, beschik je over de de insights kleuren ondernemend rood, analytisch blauw, creatief geel en inlevend groen.