Koopstromen onderzoek Randstad

Opdrachtgever: 

Provincie Zuid Holland

Status: 

afgerond

Jaar: 

2011

In 2011 is het Randstad Koopstromen Onderzoek uitgevoerd in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Door bijna 70.000 consumenten te enquêteren over hun winkelgedrag, is het ruimtelijk koopgedrag en economisch functioneren van de detailhandel gedetailleerd in kaart gebracht. Bart Stek was namens de opdrachtgevers (extern) projectleider en verantwoordelijk voor de procesmatige en inhoudelijke afstemming van het onderzoek met de opdrachtnemer c.q. uitvoerende partij en de Europese aanbesteding van het onderzoek. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de financiële afhandeling met de 67 deelnemende partijen aan het onderzoek.