March 2018

1 year 7 hours ago
Op donderdag 8 maart vond in Brussel een workshop plaats voor National Contact Points for Crossborder Healthcare (NCPs). In deze workshop, onder begeleiding van Kim Weistra (sectorleider Social Affairs & Health), werden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar informatieverstrekking...
1 year 6 days ago
In het kader van ’90 jaar Ecorys’ organiseert Ecorys Nederland op 26 april een nieuwe kennissessie over de huidige en toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Daarbij zijn voor u twee interessante sprekers uitgenodigd, die zich bereid hebben verklaard om hierop vanuit hun eigen rol...
1 year 1 week ago
Door: Viek Verdult (Partner Ecorys)Ongeveer een jaar geleden schreef ik een korte bijdrage over de geringe belangstelling voor de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten. Het onderwerp speelde geen enkele rol in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vanuit het perspectief van...
1 year 1 week ago
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet onderzoek naar pleegzorg. Het doel van het onderzoek is om duidelijkheid te geven over de gehanteerde tarieven voor pleegzorg. Hieronder vallen de kosten die pleegzorgaanbieders maken, en ook de kosten en vergoedingen waar pleegouders mee te...
1 year 2 weeks ago
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wil graag weten of Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn gebruik maken van handelsakkoorden die de EU heeft afgesloten met landen buiten Europa, en of er barrières zijn die bedrijven hinderen/belemmeren om de akkoorden te benutten....
1 year 2 weeks ago
Bibliotheken hebben een steeds ruimere maatschappelijke taak en helpen kwetsbare burgers bij het opdoen van digitale vaardigheden. De Belastingdienst ondersteunt de bibliotheken hierbij financieel onder regie van de Koninklijke Bibliotheek. Ecorys heeft in opdracht van de Koninklijke...