News Archive

1 week 4 hours ago
Uit onderzoek blijkt dat er een sterke relatie bestaat tussen laaggeletterdheid en schulden. Laaggeletterdheid is niet per definitie altijd de oorzaak van schuldproblematieken, maar moeite met lezen, schrijven en/of rekenen heeft grote invloed op de snelheid waarmee beginnende schulden uitgroeien...
1 week 5 days ago
Samen aan de slag met het (meer) lerend maken van uw organisatie rondom schuldhulpverlening?  Doe mee aan ons ontwikkelgericht onderzoek!In dit ontwikkelingsgerichte onderzoek voor Schouders Eronder werken Ecorys en CAOP samen. Ecorys en CAOP begeleiden uw organisatie in het proces naar...
2 weeks 4 days ago
Ecorys onderzoekt in opdracht van minister Koolmees 47 DWSRA projecten (Dienstverlening Werkzoekenden en Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt). In november heeft de minister het tussenrapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Eind 2019 volgt de evaluerende eindrapportage, waarna door overheid en...
2 weeks 4 days ago
  Ecorys heeft in samenwerking met Dialogic de Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025 uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen van vraag en aanbod op de interne arbeidsmarkt van het Rijk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de arbeidsmarkt op macroniveau, mesoniveau (...
2 weeks 4 days ago
         In opdracht van CHAFEA, een uitvoerend agentschap van de Europese Commissie, voert Ecorys de komende negen maanden een studie uit naar opleidings- en trainingsprogramma’s voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie in opleidingen voor...
2 weeks 4 days ago
Het rapport ‘Nulmeting kinderopvang Caribisch Nederland’ is opgesteld in het kader van de gemaakte afspraken tussen de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de betrokken ministeries om gezamenlijk de kinderopvang en het stelsel van voor- en naschoolse voorzieningen in...
2 weeks 4 days ago
Een (compacte) overheid met voldoende en goed gekwalificeerde, integere medewerkers en politieke ambtsdragers tegen verantwoorde kosten. Dat is de beleidsdoelstelling van artikel 7 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gedurende de onderzoeksperiode (2013-2017).  ...
2 weeks 4 days ago
Ecorys ontwikkelt in opdracht van Schouder Eronder de digitale gesprekshulp vroegsignalering. De digitale gesprekshulp is een online tool om gemeenten te ondersteunen bij het opstarten van een samenwerking met partijen rond vroegsignalering en preventie van schulden. De tool helpt gemeenten...
2 weeks 4 days ago
Saraï Sapulete bezocht in december het congres over Worker representation en corporate governance aan de London School of Economics. Ze presenteerde daar haar studie over werknemersvertegenwoordiging op het niveau van de Raad van Commissarissen (RvC), vergeleken tussen Duitsland en Nederland. In...
2 weeks 4 days ago
Ecorys en Steunouder voeren op dit moment onderzoek uit naar de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen informele en formele zorg. Wanneer is informele zorg een goede aanvulling op/vervanging van formele zorg? Waarom lukt het in de ene gemeente wel om het initiatief Steunouder van...

Pages