Ruimtelijke vraagstukken Integrale gebiedsontwikkeling

Werklocaties

Waar en hoe werkt Nederland in de komende decennia? Is er voldoende ruimte beschikbaar voor bedrijven? Voldoet die ruimte aan de behoeften van de bedrijven? Hoe kunnen ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid worden bereikt? Wat zijn de beste financieringsconstructies, en welke partijen moeten daarbij worden betrokken? Deze vragen zijn niet nieuw, maar nog steeds actueel.

Een belangrijke taak van gemeenten en provincies is het bieden van voldoende passende ruimte voor ondernemers. Hierbij gaat het om kantoren voor dienstverleners, bedrijventerreinen voor industriƫle en logistieke activiteiten en winkels voor de detailhandel.

Ecorys biedt praktische kennis rond ontwikkeling en herstructurering van werklocaties. Onze expertise is zowel gericht op besluitvorming bij overheden, als op investeringsbeslissingen van marktpartijen.

De diensten die wij bieden op het vlak van werklocaties zijn gericht op:

  • Markttoetsen: het opstellen van vraag-aanbodanalyses, zowel kwantitatief als kwalitatief;
  • Vraagramingen: het ramen van toekomstige ruimtebehoefte naar werklocaties middels ons eigen model Spectra en Spectra+;
  • Regionale programmering werklocaties / bedrijventerreinvisies;
  • Vitaliteitsscan bedrijventerreinen;
  • Strategisch financieel advies gericht op grondexploitaties;
  • Smart Industry; trends en ontwikkelingen in relatie tot toekomstig ruimtegebruik;
  • Handvatten voor gericht acquisitiebeleid en het aantrekken van foreign direct investments (FDI);
  • Herijking van de harde planvoorraad aan nieuwe vraagramingen, alsmede bestuurlijke proces.

Wilt u meer weten over bovenstaande onderwerpen en/of hoe wij u zouden kunnen ondersteunen?
Kijk verder op onze website of neem direct met ons contact op en wij helpen u verder.

Contactgegevens:
Team Werklocaties
T 010 - 453 87 90