Sociale vraagstukken Onderwijs

Volwassenenonderwijs

In Nederland is nog een wereld te winnen als het gaat om de mogelijkheden voor volwassenen om deel te nemen aan opleidingen. Zowel publieke en privaat gefinancierde instellingen spelen daarbij een rol. Ecorys heeft diverse onderzoeken uitgevoerd op terrein van volwasseneducatie, leven lang leren, scholingsfondsen, experimenten met het open bestel, en de evaluatie van de Wet Markt en Overheid. 

Voorbeeldprojecten
•    Evaluatie Markt en Overheid
•    Monitor Tel mee met Taal
•    EVC’s in de Metalektro
•    Omvang en ontwikkeling van EVC’s in Nederland