Ruimtelijke vraagstukken Transport en mobiliteit

Vervoer van Gevaarlijke Stoffen en Externe Veiligheid

Het vervoer van gevaarlijke stoffen (VGS) brengt een aantal risico’s met zich mee op en rondom transportroutes. De experts van Ecorys bieden hun diensten aan om deze risico’s te beperken en de veiligheid van transport te vergroten.

Zo heeft Ecorys, via haar veldwerkorganisatie Bureau DAM, expertise in het monitoren van VGS-stromen. Recentelijk heeft Ecorys Bureau Dam voor de Provincie Utrecht VGS-stromen geregistreerd door middel van camera’s. De waargenomen transporten werden op basis van de GEVI/UN-nummers op de gevaarsborden ingedeeld in stofcategorieën, waarna de jaarintensiteiten zijn berekend volgens de aangewezen telmethodiek. Zodoende geeft Ecorys inzicht in de risicogevoeligheid van gebieden en of de huidige risicoplafonds toereikend zijn.

Daarnaast ondersteunen onze experts bedrijven en overheden met het identificeren en analyseren van veiligheidsverhogende maatregelen. Te denken valt aan haalbaarheidsanalyses naar een verlegging van het VGS over de weg naar het water of spoor. Ook technische oplossingen, zoals watermistsystemen in tunnels, zijn door onze experts beoordeeld op hun haalbaarheid. Hierbij berekenen wij niet alleen de veiligheidswinst, maar ook of dit in verhouding staat met de kosten.

Experts van Ecorys zijn ten slotte nauw betrokken bij het opstellen van prognoses voor het VGS over de weg, water en spoor in het kader van de Wet Basisnet. Voor Rijkswaterstaat en ProRail zijn VGS-stromen op nationaal en provinciaal niveau geanalyseerd en toekomstverwachtingen opgesteld. Deze prognoses maken het mogelijk om toekomstige knelpunten te identificeren en beter beleid te ontwikkelen omtrent de externe veiligheid van transport.

Dankzij deze brede VGS-expertise, van dataverzameling en risicobeheersing tot beleidsontwikkeling, is Ecorys de aangewezen partij om u te ondersteunen bij VGS-vraagstukken. Ons advies helpt daarbij om een evenwicht te creëren tussen veiligheid, economische groei en ruimtelijke ontwikkeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Monitoring: Arvid Toes (arvid.toes@ecorys.com)
Risicobeheersing en beleid: Mitchell van Balen (mitchell.vanbalen@ecorys.com)