Sociale vraagstukken

Sociaal domein

Het sociaal domein omvat alle activiteiten van gemeenten rondom werk, zorg, welzijn, onderwijs, opvoeding, inburgering en sociale activering.
 
Binnen het sociaal domein zijn sinds 1 januari 2015 decentralisaties een feit. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de ondersteuning op het sociaal vlak. Dit vanuit het idee dat gemeenten hun inwoners beter kennen dan landelijke instanties. Zij kunnen van dichtbij ondersteuning organiseren. Hiervoor worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld, denk bijvoorbeeld aan:
 
  • Sociale wijkteams waarin signalen snel opgepakt worden.
  • Versterkte samenwerking in de keten van welzijn, werk, jeugd en schuldhulpverlening.
  • Een netwerk van vroegsignalerende partijen.
  • Burgerinitiatieven om inhoud te geven aan een preventieve aanpak.
 
Steeds vaker rijst de vraag of de maatschappelijke doelen zijn gehaald. Wat is de invloed op de kwaliteit van hulpverlening? Welke effecten hebben interventies? Wie zijn de baathebbers? Kunnen deze betrokken worden bij de financiering? Om deze vragen te beantwoorden gebruikt Ecorys verschillende methodieken.
 
 
Ecorys geeft trainingen en workshops over deze verschillende methodieken. Voor meer informatie neem contact op met Wim Spit.  
 
Ecorys adviseert gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, goede-doelenorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Zo werkten we onder meer voor de gemeenten Utrecht, Rotterdam, Peel en Maas, Amsterdam, Den Haag, Amersfoort, Zaanstad, de regio Kop van Noord-Holland en voor Motto, Society Impact, Stichting DOEN en Antes.