EXPERTISE

MKBA: ICT en e-Governance

Handreiking voor kosten-batenanalyse voor ICT projecten
Ecorys heeft in samenwerking met CONICT de Handreiking voor kosten-batenanalyse voor ICT projecten geschreven, waarbij de inzichten uit de OEI-methodologie zijn vertaald naar ICT projecten. De kosten-batenanalyse is inmiddels een bekend instrument in de beleidsvorming en uitwerking van ICT projecten. Zo heeft Ecorys alle in het verleden uitgevoerde kosten-batenanalyses van projecten binnen het stelsel van basisregistraties uitgevoerd met behulp van de OEI-methodologie, denk o.a. aan de BAG, BRON, RNI, Inspire en e-Herkenning.

Terugdringen administratieve lasten en verhogen efficiency van de organisatie
Bij de uitvoering van een MKBA of Administratieve Lasten studie (AL-studie) is vaak inzicht gewenst in de kosten en baten van een project, bij welke partijen deze kosten/baten terecht komen en welke elementen in het project cruciaal zijn voor de kans op succes van het project. Veel gehoorde vragen zijn:

  • Wegen de verwachten baten op tegen de kosten?
  • Wie maken de kosten en waar komen de baten terecht?
  • Hoe belangrijk is het groeipad van het gebruik van de diensten en wat is realistisch?
  • Waar ligt het kantelpunt (break-even)?
  • Hoe robuust/gevoelig is het project?
  • Welke maatschappelijke baten zijn er te identificeren?

MKBA zorgt voor transparantie en draagvlak
 We merken vaak dat betrokkenen en/of stakeholders niet eenzelfde beeld hebben van het uiteindelijke doel en de impact van een project. De MKBA geeft hierin duidelijkheid. De uitkomst van een MKBA is belangrijk, maar het proces ernaartoe nog veel meer. Door alle stakeholders te betrekken in het opstellen van de MKBA krijgen zij een goed beeld van het doel van het project en de mogelijke effecten die optreden bij de verschillende partijen. Dit zorgt ervoor dat iedereen evengoed geïnformeerd is over het project en de verschillende standpunten beter begrepen worden. Al meerdere malen hebben wij gemerkt dat de MKBA de juiste hefboom was om het project met het gecreëerde draagvlak in de gewenste versnelling te krijgen.

MKBA als basis voor de financieringsdiscussie
 Een MKBA geeft je inzicht in wie de kosten maakt en waar de baten terecht komen, dit zijn vaak niet dezelfde partijen. Als vervolg op de MKBA kunnen we voor u een financieringsmodel opstellen waarin goed onderbouwd inzichtelijk wordt gemaakt hoe alle partijen vanuit hun rol en belang binnen het project kunnen bijdragen aan de financiering en daarmee realisering van het project.

Welke vragen het meest relevant zijn is sterk afhankelijk van het type project. Zeker wanneer het complexe en gevoelige projecten betreft waarbij niet alleen de uitkomst van de KBA belangrijk is, maar evenzo het proces! Het instrument helpt u en de betrokken partijen een goed beeld te krijgen van de impact en gevoeligheden van het project.