Ruimtelijke vraagstukken

Havens en goederenvervoer

De transportexperts bij Ecorys hebben een lange geschiedenis in multidisciplinair economisch advies rond duurzaam goederenvervoer; zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau. Zo geven we inzicht in de impact van logistiek op de economie en maatschappij en brengen we effecten van beleidsmaatregelen op het goederenvervoer in kaart. Onze ervaren medewerkers beschikken bovendien over kennis van alle vervoerwijzen en adviseren zowel de overheid als het bedrijfsleven. Daardoor kunnen we bruggen slaan tussen de alledaagse praktijk en de strategische beleidsvorming.

Met tools als de maatschappelijke kosten-batenanalyse en kostenefficiëntie-analyse adviseren we opdrachtgevers in de publieke en private sector bij het oplossen van hun vraagstukken. Op basis van voorspellingsmethodieken, waarvan enkelen door de ACM gereviewed zijn, kijken we ook naar toekomstige trends. Procesondersteuning tijdens het en na het onderzoekstraject draagt bij om de projectbaten ook gerealiseerd te krijgen.

Eén van onze goed uitgebouwde expertises is het benaderen van onderzoeksvragen van uit een doordacht ketenperspectief. We hebben relevante referenties in vooral de maritieme sector (Ecorys kan een indrukwekkend maritiem portfolio voorleggen) maar we hebben daarnaast tactisch inzicht in uitdagingen voor intermodale transportketens, havenprojecten en de maritieme sector. We deden specifiek onderzoek naar vrachtvervoer via de binnenvaart, via het spoor, via de weg en in de binnenstad. Sectorspecifiek experten kunnen ingezet worden voor projecten in de luchtvaartsector.

Meer recent ontstond er een verdere verbreding in onze expertise. We kunnen in nauwe samenwerking met onze collega’s handelseconomen projecten vormgeven waarin we de kwantitatieve effecten van veranderende handelspatronen (al dan niet als gevolg van handelsakkoorden zoals CETA en TTIP) op de maritieme sector inzichtelijk maken.

Kortom, Ecorys heeft een onafhankelijke positie in het vormgeven van beleid en maakte al meerdere adviezen op over de nood aan beleidssturing van de transportsector; al dan niet via subsidiëring.